Информaција од IFIA

Информaција од IFIA Од страна на Интернационалната федерација на асоцијации на пронаоѓачи IFIA, Националната Асоцијација на Пронаоѓачите на Македонија (NAIM) […]

Read More