УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА-НАИМ НА ИЗЛОЖБАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОНАОЃАШТВО БЕОГРАД 2018 Београд 05-10 мај 2018

УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА-НАИМ НА ИЗЛОЖБАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОНАОЃАШТВО БЕОГРАД 2018 Београд 05-10 мај 2018   […]

Read More

INOVAMAK 2017

INTERNATIONAL FAIR OF PATENTS, INVENTIONS, INOVATIONS AND NEW TECHOLOGIES INOVAMAK 2017 November 21st – 23rd, 2017 Dom na ARM, Skopje […]

Read More