Контакт

Национална асоцијација на пронаоѓачите на Македонија

Адреса:

Митрополит Теодосиј Гологанов 130, 1000 Скопје, Македонија

E-mail:

naim@naim.mk

Телефон:

+389 (0)75 376 831