ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

На 26.06.2015 година Друштвото ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН – Скопје потпиша договор за деловна соработка со Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кочо […]

Read More