УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА-НАИМ НА ИЗЛОЖБАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОНАОЃАШТВО БЕОГРАД 2018 Београд 05-10 мај 2018

УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА-НАИМ НА ИЗЛОЖБАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОНАОЃАШТВО БЕОГРАД 2018 Београд 05-10 мај 2018   […]

Read More

INOVAMAK 2017

INTERNATIONAL FAIR OF PATENTS, INVENTIONS, INOVATIONS AND NEW TECHOLOGIES INOVAMAK 2017 November 21st – 23rd, 2017 Dom na ARM, Skopje […]

Read More

УЧЕСТВО И ОСВОЕНИ НАГРАДИ НА: М Е Ѓ У Н А Р О Д Е Н С А Е М НА И Н О В А Ц И И ВО Т Р И Н Е Ц Р Е П У Б Л И К А Ч Е Ш К А WERK ARENA TRINEC на 16 и 17 ЈУНИ 2016 “ INVENT ARENA ”

ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН –Скопје се претстави со три патентирани трудови и тоа сo: 1.МОДУЛАРЕН ГРОМОБРАНСКИ ФАЌАЧ громобран СО УРЕД ЗА РАНО СТАРТУВАЊЕ […]

Read More